Vaesheimer Bode

Vaesheimer Bode is een uitgave van Stichting  Vaesheimer Bode te Vessem en verschijnt 10 keer  per jaar huis aan huis in Vessem. Oplage 900 ex.
Redactie-adres: Kuilenhurk 8A, 5512 CB Vessem, tel. 592012, vbode@chello.nl

Voor meer informatie, ga naar de website van de  Vaesheimer Bode.