Rabobank

Rabobank De Kempen-West is een vooruitstrevende bank met 240 medewerkers die actief is in de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De Rabobank stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop.
Vanuit betrokkenheid bij dat belang wil Rabobank De Kempen-West een stuwende en vernieuwende kracht zijn, die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in de regio. Daarbij is zij gericht op het versterken van onderlinge samenwerking en het aandragen van de best mogelijke financiële oplossingen. Bij Rabobank De Kempen-West staan kwaliteit van dienstverlening, lokale aanwezigheid en oprechte betrokkenheid bij leden en klanten centraal.

U vindt ons kantoor in Bladel.

Postadres
Postbus 68
5530 AB  BLADEL

Geldautomaat
Op ons voormalige pand is een geldautomaat aanwezig.

Voor meer informatie over de RaboBank zie onze website: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/dekempen/