Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Geschiedenis van de Pelgrimshoeve Vessem

Jan van de Biggelaar, geboren in 1913, wethouder van de gemeente Vessem en organist in de parochiekerk, is getrouwd met Johanna. Zij bewonen dit pand aan de Servatiusstraat 11 en boeren er vele jaren. Ze hebben in de boerderij een gemengd bedrijfje met wat koeien en varkens. Een gedeelte van het huis, de stal aan de rechterzijde van het pand, dient enige tijd als pakhuis van de boerenbond. Broer Harrie van de Biggelaar, is directeur van de Boerenleenbank en gebruikt het voorkamertje aan de linkerzijde, enige jaren als kantoor. Klanten komen hier ook hun zaken doen!

In 1957 sterft Jan van de Biggelaar en houdt ook Harrie op met de activiteiten van zijn kantoor. Hij betrekt het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank.

Mei 1958

Het bestuur van de Willibrordusstichting uit Heiloo koopt van Mevr. Maria van de Biggelaar de boerderij aan de Servatiusstraat 11. Patiënten van deze psychiatrische inrichting van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, komen er vele jaren tijdens de maanden maart tot en met oktober, op vakantie. Niet alleeen zij, maar ook broeders, scholastieken, postulanten, novicen en pupillen uit de broederhuizen, komen er. De boerderij en de weilanden erachter hebben grote aantrekkingskracht voor hen die rust zoeken.

Na enige jaren schenkt de Willibrordusstichting de hoeve aan de Congregatie van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.

Deze congregatie werd opgericht door  Modestus Stephanus Glorieux, een priester, die leefde en werkte in het Belgische Oost Vlaanderen. Hij werd priester gewijd in 1825. Als onderpastoor in Ronse werd hij al vlug geconfronteerd met de armoede bij de arbeiders. In 1830 richtte hij de Broedercongregatie van Goede Werken op, gevolgd in 1845 door de stichting van de Zusters van Barmhartigheid. Zowel in Belgie als in Nederland kwam de congregatie van de broeders tot bloei. Later veranderde een generale overste de naam in: Broeders van O.L. van Lourdes. De broeders legde zich vooral toe op verschillende soorten liefdewerken: onderwijs, verpleging, sociaal werk en opvoeding.

In de hal van de pelgrimshoeve bevindt zich nog een borstbeeld van de stichter.

In 1978 denkt het bestuur van de congregatie erover om de boerderij te verkopen. Er is een groep broeders die zoeken naar een nieuwe levensstijl. Ze vormen een convent in het huis en gaan elk “goede werken” doen.

Op de vooravond van het feest van O.L. Vrouw van Lourdes, 11 februari 1979, betrekken die zes broeders het huis en noemen het Huize Kafarnaüm, naar het gelijknamige dorp aan het meer van Genesareth in Israel, waar Jezus, tijdens zijn leven, vele malen tot rust kwam.

Br. Jan van der Steen, Br. Hugolinus-Prinsen, Br. Arthur-van Gils, Br. Fons van der Laan, Br. Leo Lenders en Br. Wim van de Boom zijn de deelnemers.

In de loop van de jaren komen verschillende andere broeders op Kafarnaüm wonen.

Br. Philippus, die vanwege gezondheidsredenen, zijn werk in Oostenrijk moet verlaten kan  in Vessem vooral zijn creativiteit de vrije loop laten. Br. Rudolf en Br. Frank Lelieveld komen vanuit Oostenrijk als dit huis wordt opgeheven. Br. Henk Kokken komt uit Curaçao en Br. Piet van Rooij uit Spanje evenals Br. Nico Jacobs.

Als Br. Fons een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela heeft gemaakt, ontvouwt hij plannen om een plek te zoeken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar tweederhands spullen verkocht worden. Zijn congregatie koopt een hoeve aan de Jan Smuldersstraat en velen werken hard aan de realisering van de huidige Jacobushoeve. Op het terrein komt een stiltecentrum en verrijst een “ Cruz de Ferro” in de mandalavorm van de mooie tuin.

De kapel, die door de broeders aan de boerderij van de pelgrimshoeve gebouwd is, wordt voor vele doeleinden gebruikt. De broeders bidden en mediteren er. Eucharistievieringen van de parochie worden er gehouden Pelgrims, die naar Santiago de Compostela vertrekken, worden er uitgezwaaid. Vrijwilligers en broeders houden vieringen bij speciale gelegenheden. Kinderen die komen pelgrimeren bezoeken de kapel als “kunstkamer” en geen elkaar het licht van de kaars door terwijl ze voor elkaar eens wens uitspreken.

In 1999 zijn er niet veel broeders meer. De groep is uitgedund. De overgebleven broeders zijn Br. Rudolf en Br. Fons. Br. Fons van der Laan besluit, geholpen door de vrijwilligers Rosa en Gerrit Boeyen,  en Lilian van Rooy van het broedershuis een pelgrimshoeve te maken.

Een nieuwe hulpvraag dient zich aan en er ontstaat een levendige dienstverlening in cursussen en activiteiten. Zo worden verschillende keren per jaar pelgrimsweekenden gehouden, er komen drie groepen cursisten voor de “ Cursus in wonderen”. Nieuwe  initiatieven ontstaan zoals cursussen mandala’s tekenen, bijeenkomsten van vrijwilligers die regelmatig samen het huis en de tuin in orde maken..

Duizenden bezoekers zijn in de afgelopen jaren in de pelgrimshoeve op bezoek geweest. Ook vele vrijwilligers werden geworven door br. Fons. Helaas overleden enkelen van hen: Riet van de Ven, Gerrit Boeyen en Peter Bogaars, Riet Legrand.

In 2008 kwam er een verzoek van het Genootschap van St. Jacob om ’t Atelier te gebruiken als informatiepunt voor hun vereniging. Sinsdien komen steeds meer pelgrims ook onze hoeve bezoeken. In dat zelfde jaar werd een nieuw project opgezet: “Pelgrimeren voor de jeugd”, wat inmiddels landelijke navolging gekregen heeft.

In 2010 wordt door de stuurgroep van de pelgrimshoeve een verzoek gedaan aan het Provinciaal Kapittel van de broeders, om het gastheerschap met vrijwilligers te gaan invoeren. Br. Fons maakt plannen om buiten de hoeve te gaan wonen. Het kapittel geeft de stuurgroep de ruimte om in drie jaar twee doelen te bereiken: het beheren van de hoeve door gastheren en gastvrouwen, bijgestaan door vaste vrijwilligers en het realiseren van het zelfstandig financieel beheer van de hoeve. In maart 2011 verhuist Br. Fons naar de Wilibrordusstraat en begint met het begeleiden van de gastheren en gastvrouwen. Hij blijft zelf vele weken gastheer, maar neemt ook wat meer afstand van het project “Pelgrimshoeve”.

In 2012 start een onderzoekscommissie van zes personen om te bekijken op welke manier dit pelgrimshuis behouden kan worden voor de toekomst!

Op 8 december 2012 wordt, in het gemeenschapshuis van Vessem, een biografie van Br. Fons van der Laan aangeboden door de schrijver Harrie Wenting. De titel is: “Onderweg met vele anderen” en beschrijft het leven en de activiteiten van een bevlogen religieus. Tevens reikt mevr. Anja Thijs, burgemeester van Eersel, een Koninklijke Onderscheiding uit aan br. Fons.

In 2013 en 2014 worden vele veranderingen aan de buitenkant gerealiseerd o.a. vernieuwing van ramen, schilderwerk, dakrenovatie en aanbrengen van een nieuwe vluchttrap. De tuin krijgt aandacht, waar planten, vogels en insecten zich op natuurlijke wijze thuis zullen voelen. Ook binnen wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de brandveiligheidssystemen en het secretariaat krijgt een vaste plaats met eigentijdse digitale voorzieningen .

Ook de organisatie onder de vrijwilligers wordt ter hand genomen en werkgroepen worden gevormd en coördinatoren benoemd.

In 2015 wordt een stichtingsbestuur benoemd, die de pelgrimshoeve gaat huren van de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. Zij exploiteert samen met de ruim 100 vrijwilligers de pelgrimshoeve Kafarnaüm. Het ziet er naar uit dat genoemde zaken in 2015 voltooit zullen worden.

Voor meer informatie zie de website: http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl