Molenstichting

interieur molen (foto FC Eersel)

interieur molen (foto FC Eersel)

Op 7 augustus 2013 is de Stichting Vessemse Molen opgericht.

Het huidige  stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:
  • Gerry Dorrestein, voorzitter/secretaris
  • Ria van Asten, penningmeester
  • Maurice van Hoven, vrijwillige molenaar
  • Henk Verberne, vrijwillige molenaar
  • Peter van den Bliek, bestuurslid
  • Emmy Peeters, bestuurslid
  • Kees Huijbers, bestuurslid
Postadres:  Wilhelminalaan 19a, 5512 BJ Vessem.
E-mail: VessemseMolen@Vessem.info
KvK 58532498
Bankrekening: NL20 RABO 0106 9436 50

In haar statuten Artikel 2 staat:

1. De stichting heeft ten doel:

a. de instandhouding van de Jacobusmolen in Vessem;

b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.  gelden te verwerven en te beheren voor restauratie en ander onderhoud van de molen.

b.  de molen te exploiteren binnen de wettelijke kaders  die gelden voor een rijksmonument.