Molen Jacobus

Molen Jacobus 2016 (foto FC Eersel)

De Molen Jacobus te Vessem (foto FC Eersel)

Geschiedenis:
De oorspronkelijke molen dateert van 1837 en was een achtkante graan- en oliemolen, gebouwd door Jacobus Peeters tussen Vessem en Wintelre ter hoogte van het huidige sportpark van VV Vessem. Deze is in 1893 afgebrand en de huidige Jacobusmolen stamt uit dat jaar. Het is een ronde stenen beltkorenmolen. Oorspronkelijk werd hij gebruikt voor het malen van graan, maar is nu buiten gebruik. De molen werd gebouwd door molenmaker Antonius van Himbergen uit Woensel. Er zijn bij de bouw ook delen van een onbekende, gesloopte molen gebruikt. De constructie bestaat uit een ronde stenen bovenkruier met molenberg. De kap is van hout met dakleer bekleed en het staartwerk is ook van hout met een kruibok. Met een ‘vlucht’ van 28 meter is het de op één na grootste van de provincie Noord-Brabant.

De naam van de molen heeft niets met Sint-Jacob te maken, maar is afgeleid van de molenaar Jacobus Peeters. De molen, die altijd naamloos geweest is, heeft deze naam pas bij het 100 jarig bestaan verkregen. De molen werd in 1955 door de gemeente aangekocht van de weduwe Peeters. Ze werd gerestaureerd in 1969 en 1986. Daarna  was en is de molen weer draaivaardig.In 2015 is opnieuw met behulp van financiële steun van de Provincie Noord-Brabant een volledige restauratie doorgevoerd. Tevens is mede met de de  Molenprijs 2013 een toilet gebouwd in de belt.

Voor meer technische info zie de molendatabase.

Door de Stichting Vessemse Molen wordt samen met de vrijwillige molenaars en vele vrijwilligers de molen in goede staat gehouden.. Dat kost geld.
De “Vrienden van de Vessemse Molen”  hebben als doel verder verval van de molen te voorkomen en samen met de vrijwillige molenaar(s) de molen operationeel te houden.

Vindt u dat de molen voor Vessem behouden moet blijven, meldt u dan aan als lid (contributie € 15 per jaar per gezin rabo tnv st Vessemse molen NL20RABO 0106 9436 50  ).
Stuur naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar vessemsemolen@vessem.info

ANBI -gegevens

Postadres: Wilhelminalaan 19a, 5512 BJ Vessem.

Bezoekadres van de molen: Wilhelminalaan 18, 5512 BK Vessem.

Kamer van Koophandel: 58532498

RSIN/Fiscaal nummer: 853078920

Doelstelling van de stichting: De instandhouding van de Jacobusmolen in Vessem. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Gelden te verwerven en te beheren voor restauratie en ander onderhoud van de molen.
 • De molen te exploiteren binnen de wettelijke kaders die gelden voor een Rijksmonument.

Bestuur:

Voorzitter/secretaris: Gerry Dorrestein

Penningmeester: Peter van de Ven

Lid: Ria Van Asten – Soetens

Lid: Maurice van Hoven (vrijwillige molenaar)

Lid: Kees Huijbers

Lid: Peter van den Bliek

Beloningsbeleid: zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de door hen geleverde diensten.

Beleidsplan:

Ontwikkelen van publieksgerichte activiteiten, waarin de molen als cultureel erfgoed in het middelpunt staat. Historie en verbinding met kunst staat daarin centraal. Uitgangspunten zijn de wekelijkse openstelling met rondleidingen voor het publiek, aangevuld met een aantal jaarlijkse activiteiten. Het dorp actief verbinden met de molen door een club van ‘Vrienden van de molen’ en het actief werven van sponsoren uit het bedrijfsleven. Vrienden van de Vessemse Molen doneren jaarlijks 15 euro. Bedrijven ondersteunen het onderhoud van de molen in natura of met geld. Elke zaterdag is de molen open voor bezoekers, indien gewenst wordt een rondleiding gegeven door de molenaar of een gids. Een donatie daarvoor wordt gewaardeerd. De molen wordt verhuurd als atelier voor kunstenaars en voor trouwerijen.

Verslaglegging

Het jaarverslag en de financiële verantwoording geeft een gedetailleerd beeld van de uitvoering van het beleidsplan. Klik op de betreffende link hieronder om de verslagen te lezen.

Jaarverslag molen Jacobus: Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording: Financieel jaarverslag 2019

De Mulders:

 • Jacobus Peeters (geboren 02/mei/1840 – overleden 25/jan/1925):  Bouwer van de Jacobusmolen. Molenaar van 28 nov 1893 tot 25 jan 1925
 • Jacobus Peeters (geboren 13 dec 1875 – overleden 25 nov 1934): Volgde zijn vader op als molenaar tot zijn overlijden in 1934.
 • Frans Peeters: Volgde zijn broer op als molenaar van 1934 tot 1937
 • A.G. Vermelis: Molenaar van 1937 tot 1954 
 • Verkoop van de molen aan de gemeente in 1955 door de weduwe Peeters – van de Ven
 • Nol Naaikens (geboren 25/oct/1926 – overleden 08/nov/1988): Molenaar van 25 mei 1987 tot 8 nov 1988
 • Gerard van Baardwijk (geb. 21/Apr/1935): Molenaar vanaf 1987 tot 2008.
 • Frans van Beers (geboren 03/Jul/1966): Vrijwillig molenaar vanaf 2008 tot juni 2011.
 • Maurice van Hoven (geboren 06/Apr/1948): sinds oktober 2011 vrijwillige molenaar.
 • Riekus Meijering (geboren ) van oktober 2012 tot juni 2016.
 • Henk Verberne (geboren 8 april 1951 ) van april 2016 tot 31 december 2017 vrijwillige molenaar.

“Leuke (Molen)Links”

    Links naar ALLE Molensites in Nederland: Pedro Lopez uit Spanje!!! http://personales.jet.es/plopezp/viento/mol_hola.htm

    Molens in Nederland: Vereniging “de Hollandsche molen”http://www.molens.nl/site/