De Spekdonken

Kamperen bij De Spekdonken!

Wij zijn Jos en Marie-José Mijs en samen met onze zoon Jurgen en vriendin Irla runnen we een melkveebedrijf. De ouders van Jos begonnen  in 1969 aan de Heikesestraat na de ruilverkaveling. Het bedrijf bestaat uit 135 melkkoeien die al sinds 2001 met een melkrobot worden gemolken.

In 2016 ontstond de wens om een nevenactiviteit te starten, mede door de onzekere tijden in de melkveehouderij. We willen graag de (be)leefbaarheid van het platteland vergroten door op een recreatieve manier boer en burger met elkaar te verbinden. We kozen voor Camperplaatsen, welke sinds 9 augustus 2019 geopend zijn, in 2020 hopen we te kunnen starten met B & B en een boerderijterras.

De Spekdonken
Heikesestraat 8 A
5512PA Vessem
info@de-spekdonken.nl
https://www.de-spekdonken.nl/