Basisschool St. Lambertus

Basisschool St. Lambertus te Vessem is de enige school in het dorp en kent een lange geschiedenis. Eerst stond de school in de Schoolstraat. In 1953 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Servatiusstraat, bestaande uit 4 lokalen en een kantoor in gebruik genomen. Een paar jaar later werd de kleuterschool gebouwd en tevens een lokaal toegevoegd aan de lagere school.

In 1972 en 1976 zijn daar nog eens 4 lokalen, een aula en een kantoor bijgebouwd.

Sinds 10 januari 2005 is de school gehuisvest in een spiksplinternieuw gebouw en hebben we afscheid genomen van het oude gebouw. In het oudste gedeelte zal in de loop van dit jaar kinderdagverblijf Duimelot gevestigd worden. De rest is inmiddels gesloopt. De school telt momenteel 244 kinderen  die verdeeld zijn over 9 groepen.  In de onderbouw wordt gewerkt volgens de principes van “basisontwikkeling”en in de bovenbouw krijgt dat een vervolg in de vorm van “ontwikkelingsgericht werken”.  Recent  zijn we gestart met een ander organisatiemodel, het zogenaamde clustermodel. In de clusters wordt veel samengewerkt en bestaat ook de mogelijkheid klassenoverstijgend te werken.

Kijk op onze website: http://www.bsvessem.nl/