Psychologie praktijken

Eerstelijns psychologie:

Psynk is een eerstelijns psychologie praktijk. Het is een éénmans praktijk, een praktijk aan huis. Bij een eerstelijns psycholoog kunt u doorgaans snel terecht voor een eerste inschatting van de behandelmogelijkheden van uw probleem of klacht en voor een kortdurende oplossingsgerichte behandeling. U kunt rechtstreeks contact opnemen, maar als u in aanmerking wil komen voor vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar is een verwijzing van uw huisarts nodig.

U kunt met zeer diverse psychische problemen bij Psynk terecht. Ik ben ervaren in het behandelen van angstklachten, depressieve klachten, stress gerelateerde klachten, verwerkingsproblematiek, relatieproblematiek en opvoedproblematiek. Ik ben geregistreerd GZ psycholoog en gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie (geregistreerd bij de VGCt). Daarnaast ben ik EMDR therapeut (aangesloten bij de VEN) en Cogmed coach.

Cognitieve gedragstherapie is een behandelvorm die erop gericht is de gedragspatronen en de denkpatronen die klachten veroorzaken of in stand houden te onderkennen en te veranderen. Als cognitief gedragstherapeut werk ik vanuit een samenwerkingverbond met mijn cliënt. De behandeling is transparant en resultaatgericht. Vele cognitief gedragstherapeutische behandelingen hebben hun effectiviteit reeds bewezen.

EMDR is een bewezen effectieve en kortdurende behandelmethode welke veel wordt toegepast bij problemen bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.

Cogmed is een werkgeheugentraining geïndiceerd bij aandachtstekort stoornissen zoals o.a. ADHD. De training is geschikt voor alle leeftijden en eventueel zonder diagnose in te zetten. Cogmed is eveneens bewezen effectief.

Neemt u gerust contact op wanneer u vragen heeft. Dat kan via onderstaand telefoonnummer, via de mail of via de website.

Nicolien Wijnhoven-Kapteijn

Psynk psychologie praktijk
Kuilenhurk 30
5512 CB Vessem
Telefoon: 06- 42114022
                                                                                           

info@psynk.nl

www.psynk.nl


Tweedelijns psychologie (psychotherapie):

Psychotherapie, training en coaching:

Charlotte van Nispen, klinisch psycholoog/psychotherapeut
Ric Vos, coach, trainer, orthopedagoog, gz-psycholoog

Trefwoorden voor onze werkwijze: kleinschalig, betrokken, persoonlijke aandacht, professionaliteit.

Wij zijn een kleine praktijk, waarin wij allebei part-time werken. Doordat we klein zijn, is er ruimte voor persoonlijke aandacht en bieden wij een aanbod op maat. We werken zonder wachtlijst. Dit wil niet zeggen dat u altijd direct terecht kunt voor alles wat wij bieden. Mochten we vol zijn, dan kijken we samen met u waar u geholpen kunt worden.

Wat kunnen wij u bieden?

Psychotherapie:
Wij bieden individuele psychotherapie voor volwassenen, 18-65 jr. Deze leeftijdsgrenzen hanteren we soepel. Indien nodig en gewenst betrekken we de partner of gezinsleden bij de behandeling.

Psychotherapie is een breed erkende behandelmethode waarbij we in de gesprekken niet alleen gericht zijn op vermindering van klachten, maar ook op een beter zicht op jezelf en denk- en gedragspatronen die klachten in stand houden of doen terugkomen. Deze methode is meer gericht op de persoonlijkheid dan de kortdurende klachtgerichte behandelingen. Psychotherapie valt onder de  specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). Als u de kosten vergoed wilt krijgen, hebt u voor deze vorm van ggz een verwijzing van de huisarts nodig.

Kortdurende psychotherapie of psychologische behandeling:
Deze behandeling beslaat maximaal 10 zittingen. Indien u een verwijzing van de huisarts voor basis ggz hebt, kunt u (een deel van) de kosten vergoed krijgen.

Coaching of psychologische begeleiding:
Ook deze vorm van zorg is veelal kortdurend: max. 10 zittingen. Vaak betreft het hier werkgerelateerde vragen. Meestal valt deze vorm niet onder de door zorgverzekeraars te vergoeden zorg. Verwijzing door de huisarts is niet noodzakelijk.

Opleiding en supervisie:
Voor degenen die in opleiding zijn voor gz-psycholoog, psychotherapeut, schema-therapeut, coach, gedragstherapeut (VGCT), bieden wij leertherapie en supervisie.

Voor meer informatie over onze praktijk, aanbod en kosten, kijkt u op de website: www.nivopsychologen.nl

Aanmelden als cliënt of supervisant kan telefonisch of via de email. Ook kunt u bellen voor meer informatie:

NiVo psychologen
Groenewoud 18
5512 AL Vessem
Tel: 06-13991827

email: nivovessem@gmail.com