Carnaval

Vrijdag t/m dinsdag 21 tot 25 febr. Carnaval op diverse locaties..CV de Spekstruiven

Maandag 24 febr. Carnavalsmatinee d’n Boogerd aanvang 13.00 uur.