Dorpsraad Vessem

De Dorpsraad Vessem (DRV) stelt zich ten doel, de algemene belangen van de Vessemse  bevolking op het gebied van de leefbaarheid – in de ruimste zin – te behartigen, zowel tegenover de Gemeente Eersel, als tegenover derden.

De Dorpsraad Vessem is een Stichting met Statuten en een Huishoudelijk Reglement en heeft met de Gemeente Eersel een Convenant afgesloten waarin de voorwaarden worden aangegeven, waaronder de Dorpsraad Vessem en de Gemeente  Eersel willen samenwerken.

De Dorpsraad bestaat op dit moment uit 9 personen (zie ”Bestuur”)

De Dorpsraad heeft (in principe) elke 2e dinsdag van de maand (m.u.v. juli) een openbare vergadering in D’n Boogerd om 20.00 uur. Iedereen en dus ook u bent van harte welkom.

Voorzitter Mevr. Barbara van der Ploeg, Lantie 9 Vessem.
Tel.

Contactadres Dorpsraad Vessem is Wilhelminalaan 19a, 5512 BJ Vessem
Tel. 06 11057602 email: dorpsraad@vessem.info   /   www.dorpsraadvessem.nl

Commissies.
De dorpsraad kent 4 commissies:

 1. De vaste commissie/werkgroep Wonen  met als leden van de DRV René Swaanen en Henk van Herk, aangevuld als niet DRV leden Ans Coomans,  Ria van Asten, Wil Hommes, en Joost Roefs. 
 2. De ad-hoc DOP commissie die samen met de DOP werkgroepen de uitvoering van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) Vessem begeleidt. Leden van deze werkgroep zijn Bert de Vries (Verkeer en Veiligheid), Corine Ansems (Zorg, Welzijn en Vrijwilligerswerk), Nelleke Hennemann (Recreatie, Toerisme en Uitstraling Vessem), René Swaanen (Wonen en voorzieningen) en Gerry Dorrestein voorzitter.
 3. De ad-hoc Molencommissie die als gesprekpartner met de Gemeente Eersel zoekt naar de beste vorm voor het behoud van de Jacobusmolen voor Vessem. Leden zijn van de DRV: Nelleke Hennemann, Gerry Dorrestein (en Bert de Vries als agenda lid) en de niet DRV leden Harrie van Son (Vaesheimer Bode), Bernard Wagenmakers (St Behoud Lambertuskerk Vessem) en Kees Huybers (Heemkundevereniging)  
 4. De ad-hoc werkgroep Kernafval-Nee heeft zich als doel gesteld om inzicht te krijgen in wat in onze gemeente en in onze regio gebeurt op het gebied van kernafval (en radioactiviteit).Leden zijn Ester van der Meijden (voorzitter), Peter Maréchal, Marita Paeshuijse en Gerry Dorrestein (DRV). Lees verder.

Werkgroepen.
Er zijn 4 DOP werkgroepen:

 • Wonen en Voorzieningen : vz Henk van Herk
 • Recreatie, Toerisme en Uitstraling Vessem: vz Henk Stoop
 • Zorg, Welzijn en Vrijwilligers: vz Corine Ansems
 • Verkeer en Veiligheid: vz Ab Coomans

Fortefeuillehouders.
Daarnaast zijn er portefeuillehouders. Dit zijn DRV leden die een met name genoemd aspect/onderwerp in de gaten houden. Over dit onderwerp houden zij de overige DRV leden geïnformeerd. Tevens attenderen zij de vergadering erop als er actief iets ondernomen moet worden in relatie met dat onderwerp. In overleg met de vergadering wordt een strategie of  actie bepaald. De volgende portefeuilles zijn aanwezig:

 • Penningmeester: dhr. John van Schendel
 • Secretariaat:  mevr.  Engelien Mijs
 • Ondernemers en middenstand: dhr. Willem Pieter Henst
 • Public relations: mevr. Barbara van der Ploeg
 • Recreatie en toerisme: dhr. Henk Stoop
 • Verenigingen: dhr. Willem Pieter Henst
 • Verkeer en veiligheid: dhr. Jan van Heijst
 • Website: dhr. Henk Stoop,
 • Wonen: dhr. Henk van Herk
 • Zorg, Welzijn en Vrijwilligerswerk: mevr. Corine Ansems